Βασικές Γνώσεις Η/Υ

Αναγνωρισμένο σε Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα

Πιστοποιητικό Πληροφορικής

Βασικό επίπεδο

Εκπαιδευτική προετοιμασία για την συμμετοχή σε εξετάσεις και τη λήψη αναγνωρισμένου  πιστοποιητικού πληροφορικής σε προκηρύξεις Δημοσίου και στον Ιδιωτικό τομέα.

Εισηγητής/τρια:
Ημερομηνία & ώρες Διεξαγωγής Σεμιναρίου: 
 
Το σεμινάριο απευθύνεται σε
  • Σε όλους όσους επιθυμούν να μάθουν να χειρίζονται σωστά τον ηλεκτρονικό υπολογιστή αποκτώντας  αναγνωρισμένη πιστοποίηση
Σκοπός και οφέλη του προγράμματος
  • Η εξοικείωση και η εκμάθηση ορθής χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή σε βασικό επίπεδο
Θεματικές ενότητες
  • Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων
  • Επεξεργασία κειμένου
  • Υπολογιστικά φύλλα
  • Υπηρεσίες διαδικτύου
  • Παρουσιάσεις
  • Βάσεις δεδομένων

(Διδάσκονται τα γνωστικά αντικείμενα της επεξεργασίας κειμένου, υπολογιστικών φύλλων, υπηρεσιών διαδικτύου, βάσεων δεδομένων, παρουσιάσεων και διαχείρισης αρχείων Η/Υ σύμφωνα με την ΚΥΑ 121929/4-ΦΕΚΒτ2123/01-08-2014)

Μεθοδολογία και εκπαιδευτικά μέσα
 
Στους συμμετέχοντες θα δοθεί

Η ολοκλήρωση του προγράμματος οδηγεί στην χορήγηση βεβαίωσης παρακολούθησης της εκπαιδευτικής προετοιμασίας  και , μετά την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις, στη λήψη του αναγνωρισμένου πιστοποιητικού πληροφορικής Vellum Diploma in IT Skills .