Τουρισμός

International Diploma in Travel and Tourism
International Diploma in Travel and Tourism Πληροφορίες Ενότητες Εισηγητής Το πρόγραμμα επαγγελματικής πιστοποίησης στον Τουρισμό αφορά όλους τους εργαζόμενους στον
Read more.
Vellum Certified Front Office Agent
Vellum Certified Front Office Agent Πληροφορίες Ενότητες Εισηγητής Ο τουρισμός υπολογίζεται ότι θα δημιουργήσει τουλάχιστον 220.000 θέσεις εργασίας -τις περισσότερες
Read more.