Τουρισμός

International Diploma in Travel and Tourism Πληροφορίες Ενότητες Εισηγητής Το πρόγραμμα επαγγελματικής πιστοποίησης στον Τουρισμό αφορά όλους τους εργαζόμενους στον
Vellum Certified Front Office Agent Πληροφορίες Ενότητες Εισηγητής Ο τουρισμός υπολογίζεται ότι θα δημιουργήσει τουλάχιστον 220.000 θέσεις εργασίας -τις περισσότερες