Προχωρημένες Γνώσεις Η/Υ

Αναγνωρισμένο σε Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα

Πιστοποιητικό Πληροφορικής

Προηγμένο επίπεδο

Εκπαιδευτική προετοιμασία για την συμμετοχή σε εξετάσεις και τη λήψη αναγνωρισμένου  πιστοποιητικού πληροφορικής προηγμένου επιπέδου σε προκηρύξεις Δημοσίου και στον Ιδιωτικό τομέα .

Εισηγητής/τρια:
Ημερομηνία & ώρες Διεξαγωγής Σεμιναρίου: 
Το σεμινάριο απευθύνεται σε

Σε όλους όσους επιθυμούν να μάθουν να χειρίζονται επαγγελματικά τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, ενισχύοντας την απασχολησιμότητα τους και διατηρώντας υψηλό το επίπεδο των επαγγελματικών τους προσόντων.

Σκοπός και οφέλη του προγράμματος

Η επαγγελματική χρήση εφαρμογών γραφείου ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Θεματικές ενότητες
    • Επεξεργασία κειμένου
    • Υπολογιστικά φύλλα
    • Υπηρεσίες διαδικτύου και Σχεδιασμός Ιστοσελίδας
    • Παρουσιάσεις
    • Βάσεις δεδομένων
Μεθοδολογία και εκπαιδευτικά μέσα

 

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί

Η ολοκλήρωση του προγράμματος οδηγεί στην χορήγηση βεβαίωσης παρακολούθησης της εκπαιδευτικής προετοιμασίας  και , μετά την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις, στη λήψη του αναγνωρισμένου πιστοποιητικού πληροφορικής Vellum Diploma in IT Skills Proficiency .