Ποιοι Είμαστε

  • Σχετικά με εμάς
  • Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
  • Συνεργασίες

To Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Veritas (Αριθμός Αδειοδότησης ΕΟΠΠΕΠ: 2101729) δημιουργήθηκε τον Αύγουστο του 2017 και στελεχώθηκε από τη στιγμή της ίδρυσής του με ανθρώπους με γνώση και πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης αλλά και της πραγματικής αγοράς, της επιχειρηματικότητας, της συμβουλευτικής κ.ά.

Φιλοδοξία των ανθρώπων της είναι να μεταφέρουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους στο περιβάλλον της επαγγελματικής κατάρτισης, ούτως ώστε να τεθούν οι προϋποθέσεις και να θεσπιστούν οι διαδικασίες που θα δημιουργούν προγράμματα τα οποία θα δίνουν ουσιαστικό νόημα στον όρο «Δια Βίου Μάθηση».

Η Veritas διαθέτει προγράμματα που καλύπτουν ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων και εκπαιδευτικών αναγκών εργαζομένων ή/και ανέργων ενώ η αναζήτηση και η δημιουργία νέων καινοτόμων προγραμμάτων, ανταποκρινόμενων στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς είναι συνεχής.

Με εγκαταστάσεις συνολικού εμβαδού περίπου 300 τ.μ., εύκολα προσβάσιμες και μέσω των ΜΜΜ (Σταθμός ΗΣΑΠ ΚΑΤ) και με δυνατότητα φιλοξενίας και ΑΜΕΑ, η Veritas προσφέρει ένα ιδιαιτέρως φιλικό, άνετο και σύγχρονο περιβάλλον εκπαίδευσης, ανάπτυξης και καλλιέργειας προσόντων και δεξιοτήτων των ανθρώπων που την εμπιστεύονται.

Παράλληλα, σεβόμενη απόλυτα τις ιδιαιτερότητες της επαγγελματικής κατάρτισης και των αυξημένων υποχρεώσεων των ενηλίκων εκπαιδευομένων (εργασία, αναζήτηση εργασίας, οικογένεια κλπ) η Veritas διαθέτει έναν ιδιαιτέρως ευρύ κατάλογο προγραμμάτων τηλεκατάρτισης (e-learning), πέρα από τα προγράμματα της κλασικής δια ζώσης διδασκαλίας.

Κεντρικό στόχο της Veritas αποτελεί η ουσιαστική κατάρτιση σε αντικείμενα που ανήκουν σε κρίσιμους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας και η πραγματική απόκτηση ή βελτίωση δεξιοτήτων με σκοπό την ποιοτική αναβάθμιση των επαγγελματικών και όχι μόνο προσόντων των εκπαιδευομένων και μέσω αυτής της διαδικασίας, της επαγγελματικής προόδου, της αύξησης των εργασιακών «εφοδίων» και τη διεύρυνση του φάσματος ευκαιριών επαγγελματικής αποκατάστασης.

Παράλληλα με την επαγγελματική πρόοδο και τον εμπλουτισμό, τυπικό και ουσιαστικό, των προσόντων των εκπαιδευομένων, σαφή στόχο της όλης διαδικασίας αποτελεί και η ανάπτυξη κοινωνικών και άλλων δεξιοτήτων και συμπεριφορών που αφορούν την ανάπτυξη και την εξέλιξη των καταρτιζόμενων σε ανθρώπινο και κοινωνικό επίπεδο.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του στόχου της για παροχή υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικών υπηρεσιών, αλλά και ενίσχυσης των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των συμμετεχόντων στα προγράμματά της, η Veritas, έχει προχωρήσει στην δημιουργία και υλοποίηση εξειδικευμένων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης σε συνεργασία με ελληνικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα (πχ. ΕΚΠΑ), καθώς επίσης και στην παροχή ολοκληρωμένων «πακέτων» κατάρτισης και πιστοποίησης σε συνεργασία με καταξιωμένους φορείς Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Έχοντας σαν στόχο την παροχή όσο το δυνατόν υψηλότερου επιπέδου υπηρεσιών, η Veritas βρίσκεται στη διαδικασία λήψης Πιστοποιήσεων κατά ISO 9001 που αφορά την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και ISO 27001 το οποίο αφορά την προστασία ψηφιακών δεδομένων.

Απώτερος σκοπός της Veritas είναι η συμβολή της στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων. Η Veritas παρακολουθεί τις Ευρωπαϊκές πολιτικές δράσεις για  την εταιρική ευθύνη και εναρμονίζεται μ’ αυτές. Στο πλαίσιο αυτό, ενισχύει και προάγει τις ενέργειες για την προστασία του περιβάλλοντος καθώς και προστατεύει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η Veritas στοχεύει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του λεκανοπεδίου Αττικής. Προσφέρει προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης συμβάλλοντας ενεργά στην ενημέρωση και επιμόρφωση εργαζομένων και λοιπών ενδιαφερομένων. Ειδικά στους ανέργους προσφέρει εντελώς δωρεάν την υπηρεσία σύνταξης του βιογραφικού τους σημειώματος που αποσκοπεί στην γρηγορότερη ένταξή τους στην αγορά εργασίας. 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Η Veritas σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Taseis Management οργανώνουν και υλοποιούν το μοριοδοτούμενο πρόγραμμα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» το οποίο εντάσσεται στο ερευνητικό πρόγραμμα «Υποστήριξη Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Δια Βίου Μάθησης» και αφορά την προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ για τη λήψη Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων.

Σε συνέχεια της εξαιρετικής συνεργασίας, επιθυμία όλων των εμπλεκομένων μερών είναι η επέκτασή της και σε άλλα προγράμματα του ΕΚΠΑ στο άμεσο μέλλον.

 

VELLUM GLOBAL EDUCATIONAL SERVICES

Η Vellum Global Educational Services είναι ένας "Cambridge Associate", που προσφέρει πρόγραμμα σπουδών και αξιολόγηση ενώ παράλληλα παρέχει τον μηχανισμό εξετάσεων για τους υποψηφίους προκειμένου να αποκτήσουν "International Diplomas in IT Skills", που είναι "Cambridge Validated Awards".

Ιδρύθηκε το 2002, προκειμένου να πιστοποιήσει τις δεξιότητες πληροφορικής μαθητών, σπουδαστών και επαγγελματιών και πλέον αποτελεί έναν από τους κορυφαίους παρόχους Πιστοποιήσεων στην Ευρώπη των δεξιοτήτων Πληροφοριών για την Τεχνολογία και την Επικοινωνία.

Η Veritas οργανώνει και υλοποιεί προγράμματα κατάρτισης με σκοπό την λήψη της Πιστοποίησης "International Diplomas in IT Skills", καθώς και των λοιπών Πιστοποιήσεων που προσφέρει η Vellum Global Educational Services  σε μία ευρεία γκάμα γνωστικών αντικειμένων.

 

Test of Interactive English (TiE)

Το TIE – Test of Interactive English είναι το πιο σύγχρονο, καινοτόμο και φιλικό πιστοποιητικό Αγγλικής γλώσσας για τον υποψήφιο, το εκπαιδευτήριο και τον καθηγητή. Αναγνωρισμένο διεθνώς από το OFQUAL και από το ΑΣΕΠ στην Ελλάδα, το TIE απονέμεται από το Gatehouse Awards, έναν από τους κορυφαίους Βρετανικούς φορείς απονομής πιστοποιητικών.

Το TIE σχεδιάστηκε έτσι ώστε να δίνει τη δυνατότητα στους υποψήφιους να μπορούν να αναπτύξουν και τις 4 γλωσσικές τους δεξιότητες (Speaking, Listening, Reading and Writing) σε όλα τα επίπεδα (A1-C2) του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες (CEFR), βοηθώντας τους ταυτόχρονα να προετοιμαστούν για υψηλότερη εκπαίδευση ή/και επαγγελματική αποκατάσταση.

Η Veritas, σε συνεργασία με έμπειρους εκπαιδευτές αλλά και με τον ίδιο τον φορέα πιστοποίησης, οργανώνει και υλοποιεί προγράμματα κατάρτισης με σκοπό τη συμμετοχή των υποψηφίων στις εξετάσεις και τη λήψη της Πιστοποίησης του επιπέδου που στοχεύουν.

 

Humboldt Α.Ε.

Η HUMBOLDT είναι Ανώνυμη Εταιρία και ιδρύθηκε το 1995 με κύριο αντικείμενο δραστηριότητας την παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε υποψήφιους ή εν ενεργεία επιχειρηματίες. Η «up to date» πληροφόρηση για τα δρώμενα της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής αγοράς σε συνδυασμό με την εμπειρία και τη γνώση των στελεχών της εταιρείας στον επενδυτικό και χρηματοοικονομικό τομέα συνέβαλαν καταλυτικά στην μορφοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων με παράλληλη χρηματοδοτική ενίσχυση μέσω Εθνικών ή/και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Η Veritas συνεργάζεται με την Humboldt Α.Ε. στα πλαίσια επιδοτούμενων εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων (ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακοί Νόμοι κλπ.) σε δράσεις που αφορούν επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση προσωπικού.

[gdgallery_gallery id_gallery="2"]