Παιδαγωγικά

Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής στην Ανίχνευση Μαθησιακών Δυσκολιών Πληροφορίες Ενότητες Εισηγητής Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ανίχνευση Μαθησιακών Δυσκολιών» απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς που
Σχολική Ψυχολογία Πληροφορίες Ενότητες Εισηγητής Η Σχολική Ψυχολογία αποτελεί έναν από τους εφαρμοσμένους κλάδους της ψυχολογίας και είναι άμεσα συνδεδεμένος