Εκπαίδευση Και Μοριοδότηση Εκπαιδευτών Ενήλικων

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας Πληροφορίες Ενότητες Εισηγητής Σκοπός του προγράμματος «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας»  είναι η αναβάθμιση των
Read more.
Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα Στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Και Κατάρτιση
Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα Στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Και Κατάρτιση Πληροφορίες Ενότητες Εισηγητής ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ : Το μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται στους εν ενεργεία
Read more.
Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων Πληροφορίες Ενότητες Εισηγητής Το μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται στους ενεργεία εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
Read more.
Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό πρόγραμμα «Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση»
Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό πρόγραμμα «Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» Πληροφορίες Ενότητες Εισηγητής Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους πτυχιούχους που ενδιαφέρονται να απασχοληθούν
Read more.