Εκπαίδευση Και Μοριοδότηση Εκπαιδευτών Ενήλικων

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας Πληροφορίες Ενότητες Εισηγητής Σκοπός του προγράμματος «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας»  είναι η αναβάθμιση των
Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα Στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Και Κατάρτιση Πληροφορίες Ενότητες Εισηγητής ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ :Το μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται στους εν ενεργεία αλλά
Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων Πληροφορίες Ενότητες Εισηγητής Το μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται στους ενεργεία εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό πρόγραμμα «Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» Πληροφορίες Ενότητες Εισηγητής Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους πτυχιούχους που ενδιαφέρονται να απασχοληθούν