Δημοσιεύθηκε Η Προκήρυξη Για Τον Διαγωνισμό Της Τράπεζας Της Ελλάδος Για Την Πλήρωση Θέσεων Δ.Ε.

Την Τρίτη 19/03/2019 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Τεύχος ΑΣΕΠ, 18/03/2019 – Αρ. Φύλλου 5) η προκήρυξη για την πλήρωση με γραπτό διαγωνισμό συνολικά 60 θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Τράπεζας της Ελλάδος.

Οι ελάχιστες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι η κατοχή Απολυτηρίου Λυκείου, η πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένου, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου, καθώς και η πιστοποιημένη άριστη γνώση Αγγλικών.

Οι διαδικασία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 2 Απριλίου και ολοκληρώνεται στις 17 Απριλίου και ώρα 14.00.

Η Veritas διαθέτει πρόγραμμα προετοιμασίας για τις εξετάσεις του Διαγωνισμού με ολιγομελή τμήματα, ενώ παράλληλα υλοποιεί και προγράμματα που οδηγούν στη λήψη πιστοποίησης γνώσης Αγγλικών και Η/Υ. Δείτε περισσότερα εδώ